Politică de confidențialitate

 

Regulamentul General pentru Protectia Datelor (GDPR - General Data Protection Regulation - EU 2016/679) stabileste obligatia de administrare in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, a datelor personale furnizate catre Unicons SRL. Aceasta declaratie privind protectia datelor se aplica doar pentru uniconssrl.ro, insa nu si in cazul unor site-uri sau pagini web aflate sub controlul unor terti, pentru care Unicons SRL nu isi asuma raspunderea in privinta continutului sau masurilor privind protectia datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal

Prin „date personale” se denumesc datele unice individuale, adică orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele personale colectate

Formular de contact
Datele personale completate de catre utilizatorii site-ului prin intermediul formularului de contact, numele - folosim pentru identificare, adresa de email - folosim pentru comunicare. Aceste date sunt colectate in mod voluntar. Aceste date nu vor fi distribuite unui terte persoane.

Google Analytics
Acest site este monitorizat prin Google Analytics astfel ca toate informatiile despre utilizatori si comportamentul acestora, preluate si procesate de catre Google prin intermediul acestui serviciu sunt disponibile pentru administratorii site-ului si utilizate doar in scopuri de analiza in vederea imbunatatirii functionalitatii acestui site. Aceste date sunt transmise involuntar, atunci cand interactionati cu websute-ul nostru prin intermediul browserul folosit de dumneavostra.

Perioada de stocare a datelor

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor.

Drepturile persoanelor vizate

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea­ tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

  • dreptul la informare și acces
  • dreptul de intervenție asupra datelor
  • dreptul la rectificare
  • dreptul la ștergerea datelor
  • dreptul la restricționarea prelucrării
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul de opoziție și procesul decizițional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
  • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro)

Administrarea solicitarilor privind datele personale stocate.

Puteti solicita prin intermediul unui email sau telefonic stergerea datelor dvs personale. In mod evident, vom sterge toate informatiile, mai putin cele pe care suntem obligati sa le pastram pentru masuri administrative, legale sau din motive de securitate. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Unicon Srl să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.